O firme

Naša firma vznikla v roku 1991, ako výhradný distribútor maďarskej firmy GEOPRODUCT KFT na slovenskom a českom trhu. Na začiatku našej spolupráce to boli hlavne výrobky z minerálov, ktoré majú široké využitie – vo vinárstve, v záhradkárstve, v prírodnom liečiteľstve, v kozmetike, pri chove hobbyzvierat, v domácnosti a v stavebníctve. Osvojili sme základnú filozofiu firmy, čo by sme mohli najvýstižnejšie charakterizovať slovami Rousseaua: „Retour á la nature“ (Späť k prírode).

Na základe našich terajších vedomostí vieme, že z doteraz známych 87 prírodných prvkov pri vzniku života zohráva významnú úlohu 28 prvkov. Tieto podľa veľkosti ich zastúpenia delíme do troch skupín:

Hlavné bioprvky: H, O, C, N, S, P

Vedľajšie bioprvky: Fe, Mg, Ca, Na, K

Stopové bioprvky: Li, B, J, Cl, Br, Al, Si, Ti, Mn, Co, Cu, Zn, Se, Mo, Bi, V, Rb.


Vulkanická činnosť Tokajského pohoria spred 10 - 12 miliónov rokov prvky týchto troch skupín nahromadila a rozložila. Z hĺbky 30 -35 km sa na povrch zeme dostali tie chemické prvky, ktoré vytvorili prostredie pre vznik života pred 3-3,5 miliardami rokov.

Nadmerné používanie umelých hnojív, resp. absencia prírodného hnojenia spôsobili, že obsah stopových prvkov hornej vrstvy pôdy sa výrazne znížil. Tieto stopové prvky sa potom nedostali ani do rastlín, následne ani hospodárskym zvieratám a ani k človekovi na konci potravinového reťazca.

Absencia alebo nedostatok stopových prvkov v ľudskom organizme nemá smrteľné následky, ale môže spôsobiť vážne funkčné poruchy.

Objavil sa celý rad moderných civilizačných ochorení (neurózy, žalúdočné problémy, poruchy krvného obehu, reumatické ťažkosti, všeobecné zhoršenie stavu imunitnej sústavy).

Ľudstvo nasadilo do boja proti chorobám „moderné" lieky na chemickej báze. Tieto lieky síce dané ochorenie viac alebo menej úspešne liečia, ale niekedy svojimi vedľajšími účinkami škodia viac, než dané ochorenie.

V prírode pritom existujú materiály, ktoré zabezpečia vylúčenie toxických látok z organizmu, stabilitu imunitného systému, zásobovanie stopovými prvkami a pritom nemajú vedľajšie účinky. Tieto látky sme našli v zemskej kôre, v horninách a mineráloch.

Žalúdočné, kĺbové, stomatologické, gynekologické a dermatologické obtiaže sa zmiernia, resp. vymiznú používaním našich enterálnych práškov, zubných práškov, špeciálnych kúpeľových solí, zásypov a minerálnych dermatologických pást. Liečivý účinok minerálov môže byť aj sprostredkovaný. Hnojenie pôdy, ochrana rastlín prírodnými minerálnymi hnojivami a postrekmi a takisto minerálne prídavky do krmiva hospodárskych zvierat, to všetko môže prispieť k tomu, aby človek na konci potravinového reťazca, chránený pred civilizačnými chorobami, sa cítil na tejto planéte dobre.

V našich zemepisných šírkach už od pradávna sa pestuje vinič . Aj tejto oblasti sme pozorovali určitý kvalitatívny posun oproti minulosti - väčšina vinohradníkov dáva prednosť kvalite pred kvantitou. Z toho dôvodu sme začali spolupracovať s ďalšími firmami v tejto oblasti a rozšírili našu ponuku pre vinárov. Snažíme sa vyjsť v ústrety našim zákazníkom kvalitou a dostupnou cenou. Zaoberáme sa hlavne s veľkoobchodnou činnosťou. Naše výrobky dodávame priamo a cez sieť veľkoobchodov do predajní na celom území Slovenska a sčasti aj Čiech.