Odbúranie kyselín

Odbúranie kyselín 2019-01-18T10:45:43+00:00

Odbúranie kyselín

Acidex

Uhličitan vápenatý (CACO3) na zníženie kyslosti vína a muštu.

Na zníženie kyslosti 100 l vína o 1g/l (promile) pridáme do vína 67 g Acidexu.

balenie: 230 g